MIRAE ASSET FUND MANAGEMENT

   

Temasek, SBI Holdings, HSBC và các công ty đầu tư 107 triệu USD vào dự án blockchain startup R3

Đăng lúc:01:07 31/07/2017

Các đối tác